Προωθήστε φωτογραφίες σε άλλους χώρους αποθήκευσης στο cloud
Google Photos
Google Photos
Οι πρωτότυπες εικόνες μπορούν να αποσταλούν στον λογαριασμό σας στις Φωτογραφίες Google. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μεταφορά των εικόνων σας στις ρυθμίσεις.
Google Drive
Google Drive
Οι πρωτότυπες εικόνες μπορούν να αποσταλούν στον λογαριασμό σας στο Google Drive. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μεταφορά των εικόνων σας στις ρυθμίσεις.
YouTube
YouTube
Μπορείτε να στείλετε τις ανεβασμένες ταινίες στον λογαριασμό σας στο YouTube.
Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom
Οι εικόνες και οι ταινίες μπορούν να αποσταλούν στον λογαριασμό σας στο Adobe Photoshop Lightroom. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μεταφορά των εικόνων σας στις ρυθμίσεις. Είναι απαραίτητη μια συνδρομή σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Adobe Photoshop Lightroom.
Frame.io
Frame.io
Τα βίντεο και οι εικόνες μπορούν να αποσταλούν στο Frame.io. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μεταφορά των εικόνων σας στις ρυθμίσεις. Τα βίντεο και οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο Frame.io μπορούν να εισαχθούν απρόσκοπτα σε λογισμικό μη γραμμικής επεξεργασίας όπως το Adobe Premiere Pro, το Adobe After Effects, το Final Cut Pro και το DaVinci Resolve.
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
Flickr
Flickr
Οι πρωτότυπες εικόνες μπορούν να αποσταλούν στον λογαριασμό σας στο Flickr. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μεταφορά των εικόνων σας στις ρυθμίσεις.
Τρόπος σύνδεσης σε κάθε υπηρεσία
Κάντε κλικ στην επιλογή [+Δημ.] στις [Συνδεδεμένη υπηρεσία] του μενού, για να ανοίξετε το μενού σύνδεσης υπηρεσίας.
screen image
Επιλέξτε την υπηρεσία στην οποία θέλετε να συνδεθείτε, για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων.
screen image
Κάντε κλικ στην επιλογή [Σύνδεση].
screen image
Θα ανοίξει η οθόνη σύνδεσης της υπηρεσίας. Συνδεθείτε στην υπηρεσία και παραχωρήστε πρόσβαση στο image.canon.
Για να συνδεθείτε με το Adobe Photoshop Lightroom και το Frame.io, θα πρέπει να είστε μέλος του προγράμματος συνδρομής κάθε υπηρεσίας. Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να δείτε πώς μπορείτε να εγγραφείτε στη συνδρομή και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης στο image.canon.
Ρύθμιση αυτόματης αποστολής
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης αποστολής εικόνων που έχουν μεταφορτωθεί από τη μηχανή στο image.canon στις Φωτογραφίες Google, στο Google Drive Adobe Photoshop Lightroom, στο Frame.io και στο Flickr. Κάντε κλικ στο [i] για την υπηρεσία προορισμού στο [Συνδεδεμένες υπηρεσίες Web] στο μενού για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων υπηρεσιών.
screen image
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη μεταφορά στατικών εικόνων και ταινιών. Μόνο ακίνητες εικόνες μπορούν να μεταφερθούν στις Φωτογραφίες Google.
screen image
Επιλογή φωτογραφιών και αποστολή τους στην υπηρεσία
Κάντε κλικ στο στοιχείο [Ενέργεια] της γραμμής εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης με τη λίστα φωτογραφιών για ανοίξετε το μενού και επιλέξτε [Αποστολή σε συνδεδεμένη υπηρεσία].
screen image
screen image
Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να στείλετε και κάντε κλικ στην επιλογή [Μεταφορά].
screen image
* Οι επωνυμίες Google Drive, Google Photos, Google One και YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
* Τα Adobe, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Frame.io και τα λογότυπα αυτών των υπηρεσιών είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
* Η επωνυμία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
* Άλλα ονόματα εταιρειών, προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.