Μοιραστείτε εικόνες μέσω email ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Share images via social media or email
Μπορείτε να μοιραστείτε εύκολα τις φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει στο image.canon μέσω κοινωνικών δικτύων ή email.
icon
Κάντε κλικ στο στοιχείο [Ενέργεια] της γραμμής εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης με τη λίστα φωτογραφιών για ανοίξετε το μενού και επιλέξτε [Αποστολή στην εφαρμογή].
screen image
screen image
Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να στείλετε και κάντε κλικ στην επιλογή [Αποστολή].
screen image
Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή των φωτογραφιών. Οι εφαρμογές που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει στο smartphone.
(Για iOS)
screen image
(Για Android)
screen image
icon
Κάντε κλικ στο στοιχείο [Ενέργεια] της γραμμής εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης με τη λίστα φωτογραφιών για ανοίξετε το μενού και επιλέξτε [Αποστολή μέσω email].
screen image
screen image
Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να στείλετε και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιλέξτε διεύθυνση email].
screen image
Επιλέξτε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να στείλετε τις φωτογραφίες και κάντε κλικ στην επιλογή [Αποστολή]. Αν στέλνετε τις εικόνες σε διεύθυνση που δεν βρίσκεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή [+Δημ.] για να προσθέσετε τη διεύθυνση.
screen image
Αν θέλετε να προσθέσετε μια διεύθυνση, επιλέξτε τη από τη λίστα επαφών στο smartphone.
screen image
icon
□□□
Αν μοιραστείτε εικόνες μέσω email από την εφαρμογή image.canon, στη διεύθυνση παράδοσης θα σταλεί το ακόλουθο email.
screen image
Αν κάνετε κλικ στην επιλογή [Προβολή εικόνας] στο email, θα ανοίξει η διεύθυνση URL για τις κοινοποιημένες εικόνες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.
screen image
*Η διεύθυνση URL για τις κοινοποιημένες φωτογραφίες ισχύει για 14 ημέρες από τη χρονική στιγμή αποστολής του email. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η πρόσβαση στις φωτογραφίες δεν θα είναι πλέον δυνατή.
*Αν η συσκευή στην οποία λαμβάνονται οι φωτογραφίες είναι PC, μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχικά αρχεία φωτογραφιών. Όταν τα αρχικά αρχεία για τις κοινοποιημένες φωτογραφίες διαγραφούν μετά από 30 ημέρες, γίνεται λήψη των μικρογραφιών προβολής.
*Αν η συσκευή στην οποία λαμβάνονται οι φωτογραφίες είναι smartphone, μπορείτε να κατεβάσετε τις μικρογραφίες.
*Αν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το image.canon, μπορεί να εισαγάγει τις κοινοποιημένες φωτογραφίες ως φωτογραφίες image.canon.