Cloud RAW bildbehandling
Neural network Image Processing by image.canon


*Cloud RAW-bildbehandling är en betaltjänst.
Förbättra bildkvaliteten i molnet direkt från din kamera
Cloud RAW-bildbehandling utförs med samma funktion som RAW-bildbehandling i kameran. Skicka RAW-bilder från kameran till image.canon och utför RAW-bildbehandling av högre kvalitet med hjälp av djupinlärningsteknik i molnet. Få ut det mesta av dina bilder genom att utföra RAW-bildbehandling i molnet, även när du inte är hemma, utan att behöva gå via en dator eller smar telefon.
Minska bruset utan att detaljer går förlorade.
Skapa tydligare bilder genom att minska bruset utan att förlora detaljer genom en ny brusreducerande algoritm som använder djupinlärningsteknik.
Minska kraftigt falsk färg, moaré och taggiga linjer
Minska kraftigt falsk färg, moaré och taggiga linjer genom en ny brusreducerande algoritm som använder djupinlärningsteknik.
Typiska bilder som får mest nytta av Cloud RAW-bildbehandling
Cloud RAW-bildbehandling är mest effektiv för bilder som nattscener och astronomiska bilder tagna med hög ISO, bilder tagna med ett rörligt motiv på en mörk plats, bilder med fina ränder och bilder av byggnader med kakel/tegelmönster.
Få åtkomst till de behandlade bilderna snabbt via image.canon
Förbehandlade RAW-bilder och behandlade bilder kommer att lagras på image.canon i 30 dagar i originalkvalitet.
Överför och ladda ner automatiskt till din PC
Du kan automatiskt överföra de förbehandlade RAW-bilderna och behandlade bilderna till din PC och anslutna tjänster som Google Foto via image.canon.
Kameror som stöds
EOS R3 (Firmware Ver.1.3.0 eller högre)
EOS R6 Mark II
EOS R7 (Firmware Ver.1.2.0 eller högre)
EOS R8
EOS R10 (Firmware Ver.1.2.0 eller högre)


Du kan använda Cloud RAW-bildbehandling med de kompatibla kamerorna ovan.
Hur man börjar använda tjänsten
Registrering för image.canon krävs.
Anslut en kamera med Cloud RAW-bildfunktionen till image.canon. Du kan se hur du ansluter kameran från knappen nedan.Klicka på här för hur du ansluter EOS R3.
Ett abonnemang på tjänsten Cloud RAW bildbehandling (betaltjänst) krävs. Du kan registrera dig för tjänsten från webbplatsen Canon Imaging App Service Plans.

Så här använder du
Menyn för Cloud RAW bildbehandling
*Funktionen kräver att din kamera är ansluten till WiFi.
Välj [Cloud RAW-bildbearbetning ] från kameramenyn. Du kan inte välja denna meny om du inte har anslutit din kamera till image.canon.
screen image
När du väljer [Kontr. bearb.kap. (uppdatera)], kommer din kamera att kommunicera med image.canon och antalet bilder som kan behandlas uppdateras.
screen image
Om du inte prenumererar på betalplanen för Cloud RAW-bildbehandling kommer din behandlingskapacitet att vara 0. Ett e-postmeddelande som bjuder in dig att prenumerera på en betald plan kommer att skickas till din e-postadress som är registrerad hos image.canon.
Välj bilder
Välj [Lägg t bilder för bearbetning].
screen image
Välj bilder för behandling och ställ in behhandlingsparametrar. Funktionen är densamma som RAW-bildbehandling i kameran.
Skicka bilder
Kontrollera meddelandet och markera [Skicka].
screen image
Kontrollera meddelandet och markera [Skicka].
screen image
När image.canon tar emot en bild och påbörjar behandlingen, kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som är registrerad hos image.canon. Det kan ta lite tid innan du får e-postmeddelandet.
Om du använder EOS R7 / EOS R10 och kamerans firmware inte stöder Cloud RAW bildbehandling visas antalet bilder som kan framkallas som "0" och de kan inte skickas även om du har ett betalabonnemang. Uppdatera kamerans firmware till motsvarande version. När du har uppdaterat kamerans firmware behöver du försöka igen [Lägg t bilder för bearbetning]. Om du skickar bilder som har lagts till innan firmwareuppdateringen genomfördes uppstår ett fel vid bearbetningen.
När image.canon tar emot bilder och startar bearbetningen kommer antalet tillgängliga bilder att minska i takt med det antal bilder som har skickats. Om processen inte slutförs på grund av ett fel kommer antalet bilder som kan behandlas att återställas motsvarande det antal bilder som inte kunde behandlas.
Behandlade bilder
När behandlingen är klar får du ett meddelande till din e-postadress som är registrerad hos image.canon, och du kan komma åt dina förbehandlade RAW-bilder och behandlade JPEG/HEIF-bilder genom att starta appen image.canon eller logga in på image.canon webbplats.
screen image
Om du använder appen image.canon, markera "RAW" i menyn "Bildtyp" för att visa de förbehandlade RAW-bilderna. Välj [ JPEG ] i menyn för att visa den behandlade JPEG/HEIF-bilden. Om det visas för många bilder kan du filtrera bilderna efter datum för tagna bilder eller datum för uppladdning för att göra det lättare att hitta den bild som du vill ha.