Vidarebefordra bilder till annan molnlagring
Google Photos
Google Photos
Ursprungliga bilder kan skickas till ditt Google Foto-konto. Du kan aktivera automatiska överföringar av dina bilder i inställningarna.
Google Drive
Google Drive
Ursprungliga bilder kan skickas till ditt Google Drive-konto. Du kan aktivera automatiska överföringar av dina bilder i inställningarna.
YouTube
YouTube
Uppladdade filmer kan skickas till ditt YouTube-konto.
Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom
Bilder och filmer kan skickas till ditt Adobe Photoshop Lightroom-konto. Du kan aktivera automatiska överföringar av dina bilder i inställningarna. Du måste har en prenumeration på en plan där Adobe Photoshop Lightroom ingår.
Frame.io
Frame.io
Videor och bilder kan skickas till Frame.io. Du kan aktivera automatiska överföringar av dina bilder i inställningarna. Videor och bilder som har lagrats på Frame.io kan på ett enkelt sätt importeras till icke-linjär redigeringsprogramvara som t.ex. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro och DaVinci Resolve.
Klicka här om du vill ha mer information.
Flickr
Flickr
Ursprungliga bilder kan skickas till ditt Flickr-konto. Du kan aktivera automatiska överföringar av dina bilder i inställningarna.
Så ansluter du till varje tjänst
Klicka på [+Ny] i [Ansluten tjänst] i menyn för att öppna tjänsteanslutningsmenyn.
screen image
Välj tjänsten du vill ansluta till för att öppna inställningsskärmen.
screen image
Klicka på [Anslut].
screen image
Tjänstens inloggningsskärm öppnas. Logga in i tjänsten och bevilja åtkomst till image.canon.
För att kunna ansluta med Adobe Photoshop Lightroom och Frame.io måste du vara medlem i en plan för båda tjänsterna. Klicka på knappen nedan för att se hur du kan ansluta dig till en medlemsplan och slutföra processen för att ansluta till image.canon.
Inställning för att skicka automatiskt
Aktivera funktionen för att automatiskt skicka bilder, efter att de har laddats upp från kameran till image.canon, till Google Foto, Google Drive, Adobe Photoshop Lightroom, Frame.io och Flickr. Klicka på [i] för önskad tjänst i [Anslutna webbtjänster] i menyn för att öppna skärmen för tjänstinställningar.
screen image
Du kan ställa in automatiska överföringar av bilder och filmer. Endast bilder kan överföras till Google Foto.
screen image
Välja bilder och skicka dem till tjänsten
Klicka på [Åtgärd] i verktygsfältet längst ned på skärmen med bildlistan för att öppna menyn och välj sedan [Skicka till ansluten tjänst].
screen image
screen image
Välj bilderna du vill skicka och klicka på [Överför].
screen image
*Google Drive, Google Foto, Google One och YouTube är varumärken som tillhör Google LLC.
* Adobe, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Frame.io och logotyperna för dessa tjänster är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe i USA och/eller andra länder.
*Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
*Andra företagsnamn, produkter och tjänster som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.