แชร์ภาพถ่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียหรืออีเมล
Share images via social media or email
คุณสามารถแชร์ภาพถ่ายที่อัปโหลดไปยัง image.canon ผ่านเครือข่ายสังคมหรืออีเมลได้อย่างง่ายดาย
icon
คลิก [การดำเนินการ] บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอที่แสดงรายการภาพถ่ายเพื่อเปิดเมนู และเลือก [ส่งไปยังแอพ]
screen image
screen image
เลือกภาพที่คุณต้องการส่ง แล้วคลิก [ส่ง]
screen image
เลือกแอปที่คุณต้องการใช้ส่งภาพถ่าย แอปที่แสดงขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามแอปที่ติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณ
(สำหรับ iOS)
screen image
(สำหรับ Android)
screen image
icon
คลิก [การดำเนินการ] บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงรายการภาพถ่ายเพื่อเปิดเมนู และเลือก [ส่งทางอีเมล]
screen image
screen image
เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการส่ง แล้วคลิก [เลือกที่อยู่อีเมล]
screen image
เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการส่งภาพถ่าย แล้วคลิก [ส่ง] หากต้องการส่งภาพถ่ายไปยังที่อยู่นอกเหนือจากในรายการ ให้คลิก [+ใหม่] เพื่อเพิ่มที่อยู่
screen image
หากต้องการเพิ่มที่อยู่ ให้เลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อในสมาร์ทโฟนของคุณ
screen image
icon
□□□
หากคุณแชร์ภาพถ่ายทางอีเมลจากแอป image.canon ระบบจะส่งอีเมลต่อไปนี้ไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่ง
screen image
การคลิก [ดูรูปภาพ] ในอีเมลจะเป็นการเปิด URL ของภาพถ่ายที่แชร์ไปบนเว็บเบราว์เซอร์
screen image
*URL สำหรับภาพถ่ายที่แชร์จะสามารถใช้งานได้ 14 วันนับจากวันที่ส่งอีเมล หลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงภาพถ่ายดังกล่าวได้อีก
*หากได้รับภาพถ่ายบนพีซี ไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับจะยังสามารถดาวน์โหลดได้อยู่ เมื่อมีการลบไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับที่แชร์หลังครบ 30 วัน ภาพที่ดาวน์โหลดจะเป็นภาพขนาดย่อที่แสดง
*สามารถดาวน์โหลดภาพขนาดย่อได้หากได้รับภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟน
*หากผู้รับใช้ image.canon พวกเขาจะสามารถนำเข้าภาพถ่ายที่แชร์ให้เป็นภาพถ่ายบน image.canon