Chuyển tiếp ảnh đến dịch vụ lưu trữ đám mây khác
Google Photos
Google Photos
Ảnh gốc có thể được gửi đến tài khoản Google Photos của bạn. Bạn có thể bật tính năng tự động chuyển ảnh trong phần cài đặt.
Google Drive
Google Drive
Ảnh gốc có thể được gửi đến tài khoản Google Drive của bạn. Bạn có thể bật tính năng tự động chuyển ảnh trong phần cài đặt.
YouTube
YouTube
Bạn có thể gửi phim đã tải lên đến tài khoản YouTube.
Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom
Ảnh và phim có thể được gửi đến tài khoản Adobe Photoshop Lightroom của bạn. Bạn có thể bật tính năng tự động chuyển ảnh trong phần cài đặt. Cần có gói đăng ký bao gồm Adobe Photoshop Lightroom.
Frame.io
Frame.io
Video và ảnh có thể được gửi đến Frame.io. Bạn có thể bật tính năng tự động chuyển ảnh trong phần cài đặt. Những video và ảnh lưu trữ trong Frame.io có thể được nhập liền mạch vào phần mềm chỉnh sửa phi tuyến tính như Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro và DaVinci Resolve.
Bấm vào đây để biết thêm thông tin.
Flickr
Flickr
Ảnh gốc có thể được gửi đến tài khoản Flickr của bạn. Bạn có thể bật tính năng tự động chuyển ảnh trong phần cài đặt.
Các bước kết nối đến từng dịch vụ
Bấm [+Mới] trong [Dịch vụ được kết nối] trên menu để mở menu kết nối dịch vụ.
screen image
Chọn dịch vụ bạn muốn kết nối, để mở màn hình cài đặt.
screen image
Bấm [Kết nối].
screen image
Màn hình đăng nhập của dịch vụ sẽ xuất hiện. Đăng nhập vào dịch vụ và cấp quyền truy cập vào image.canon.
Để kết nối với Adobe Photoshop Lightroom và Frame.io, bạn phải là thành viên gói đăng ký của mỗi dịch vụ. Bấm vào nút bên dưới để xem cách trở thành thành viên và hoàn tất quá trình kết nối với image.canon.
Cài đặt tự động gửi
Bật chức năng tự động gửi đến Google Photos, Google Drive Adobe Photoshop Lightroom, Frame.io và Flickr những ảnh được tải từ máy ảnh lên image.canon. Bấm vào [i] cho dịch vụ đích trong mục [Dịch vụ web được kết nối] trên menu để mở màn hình cài đặt dịch vụ.
screen image
Bạn có thể đặt tính năng tự động chuyển ảnh tĩnh và phim. Chỉ có thể chuyển ảnh tĩnh sang Google Photos.
screen image
Chọn ảnh và gửi ảnh đến dịch vụ
Bấm [Hành động] trên thanh công cụ, ở dưới cùng của màn hình danh sách ảnh để mở menu, rồi chọn [Gửi đến dịch vụ được kết nối].
screen image
screen image
Chọn ảnh bạn muốn gửi, rồi bấm [Chuyển].
screen image
* Google Drive, Google Photos, Google One và YouTube là thương hiệu của Google LLC.
* Adobe, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Frame.io và biểu trưng của những dịch vụ này là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
* Wi-Fi® là đăng ký thương hiệu của Liên minh Wi-Fi.
* Tên công ty, sản phẩm và dịch vụ khác được đề cập là thương hiệu hoặc đăng ký thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.