Bắt đầu
Bạn sở hữu máy ảnh Canon kỹ thuật số tương thích hoặc máy in ảnh SELPHY? Nếu vậy, hãy tạo Canon ID và bắt đầu!
Cài đặt ứng dụng di động
Get the image.canon mobile app
Nếu bạn đang sử dụng điện thoại thông minh, hãy cài đặt ứng dụng di động image.canon.
Dành cho người dùng PC và Mac
If you have a Canon ID account, get started
Nếu bạn có tài khoản Canon ID, xin bắt đầu bằng nút bên dưới.
Nếu bạn không có tài khoản Canon ID, bạn có thể sử dụng nút bên dưới để tạo Canon ID.