Chia sẻ ảnh qua mạng xã hội hoặc email
Share images via social media or email
Bạn có thể dễ dàng chia sẻ ảnh đã tải lên image.canon từ điện thoại thông minh, qua các mạng xã hội hoặc email.
icon
Bấm [Hành động] trên thanh công cụ, ở dưới cùng của màn hình danh sách ảnh để mở menu, rồi chọn [Gửi tới ứng dụng].
screen image
screen image
Chọn ảnh bạn muốn gửi, rồi bấm [Gửi].
screen image
Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng để gửi ảnh. Ứng dụng xuất hiện sẽ thay đổi tùy theo loại ứng dụng bạn cài đặt trên điện thoại thông minh.
(Đối với iOS)
screen image
(Đối với Android)
screen image
icon
Bấm [Hành động] trên thanh công cụ, ở dưới cùng của màn hình danh sách ảnh để mở menu, rồi chọn [Gửi qua email].
screen image
screen image
Chọn ảnh bạn muốn gửi, rồi bấm [Chọn địa chỉ email].
screen image
Chọn địa chỉ bạn muốn gửi ảnh đến đó, rồi bấm [Gửi]. Nếu gửi ảnh đến địa chỉ không nằm trong danh sách, bạn bấm [+Mới] để thêm địa chỉ.
screen image
Nếu bạn đang thêm địa chỉ, hãy chọn địa chỉ từ danh sách liên hệ trong điện thoại thông minh của bạn.
screen image
icon
□□□
Nếu bạn chia sẻ ảnh qua email từ ứng dụng image.canon, ứng dụng sẽ gửi email sau đến địa chỉ chuyển phát.
screen image
Bấm vào [Xem ảnh] trong email sẽ mở URL của ảnh chia sẻ trong trình duyệt web.
screen image
*URL của ảnh chia sẻ sẽ có giá trị trong 14 ngày, tính từ thời điểm gửi email đi. Sau thời gian đó sẽ không thể truy cập ảnh.
*Nếu thiết bị nhận ảnh là máy tính PC thì có thể tải xuống tệp ảnh gốc. Khi xóa tệp gốc dành cho ảnh chia sẻ sau 30 ngày, hệ thống sẽ tải xuống ảnh hiển thị thu nhỏ.
*Nếu thiết bị nhận ảnh là điện thoại thông minh thì có thể tải xuống ảnh thu nhỏ.
*Nếu người nhận sử dụng image.canon, họ có thể nhập ảnh chia sẻ làm ảnh image.canon.