Tự động tải xuống PC hoặc Mac
Auto Download Image
Trải nghiệm tính năng tự động tải ảnh và phim xuống máy tính PC hoặc Mac tương thích sau khi bạn tải chúng từ máy ảnh lên image.canon.
Cách sử dụng
Create a Canon ID account
Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng image.canon, vui lòng trước tiên, làm theo hướng dẫn thiết lập ban đầu sau đây.
Downloader for image.canon
Bạn sử dụng liên kết để tải xuống Downloader for image.canon tại cuối trang này. Tải xuống, cài đặt và chạy Downloader for image.canon trên máy tính mà bạn đang thiết lập. Đăng nhập khi máy tính nhắc, rồi đặt vị trí bạn muốn lưu ảnh và phim.
Upload images from the camera wirelessly
Bây giờ, tất cả các ảnh và phim - bao gồm tệp RAW - mà bạn tải từ máy ảnh lên image.canon sẽ tự động tải xuống vị trí bạn đã đặt.
Automatically saves the original files
Vui lòng lưu ý rằng nếu không tải tệp xuống trước khi vượt quá giới hạn lưu trữ là 30 ngày thì hệ thống sẽ xóa tệp khỏi tài khoản và bạn sẽ không còn tệp đó để tải xuống.
Thiết lập Downloader for image.canon
Môi trường hoạt động Windows 11 / Windows 10 / macOS 14 / macOS 13 / macOS 12
Quy trình thiết lập
  1. Tải xuống trình cài đặt và cài đặt ứng dụng. Chương trình sẽ tự động chạy sau khi hoàn thành cài đặt.
  2. Hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng trên thanh tác vụ (Windows) hoặc thanh menu (macOS). Nhấp vào biểu tượng này để mở menu Hoạt động, sau đó chọn "Xác thực người dùng". Màn hình đăng nhập sẽ mở trong trình duyệt của bạn. Đăng nhập bằng Canon ID của bạn.
  3. Bây giờ, bạn sẽ thấy màn hình vị trí đích lưu. Chọn nơi bạn muốn lưu ảnh và phim, rồi bấm [OK].
  4. Nếu có ảnh mới từ máy ảnh trên image.canon, quá trình tải xuống sẽ tự động bắt đầu. Sau đó, Downloader for image.canon sẽ tự động khởi chạy khi bạn đăng nhập vào máy tính.

  • Nếu bạn đang dùng phiên bản cũ, vui lòng đóng ứng dụng Downloader for image.canon đang hoạt động trước khi chạy trình cài đặt. Để đóng ứng dụng, nhấp vào biểu tượng trên thanh tác vụ hoặc thanh menu rồi thoát.