Chụp ảnh hoặc quay phim chỉ là bước ban đầu!

image.canon chụp ảnh và quay phim mượt mà, và lưu ảnh/phim vào nơi bạn cần lưu - để giúp bạn kể lại câu chuyện của mình cho mọi người biết hoặc cho riêng mình.

Tính năng
Cách sử dụng
Tin tức
Ứng dụng khác
Camera Connect
Canon Camera Connect
Digital Photo Professional Expresst
Digital Photo Professional Express